Bezpieczeństwo IT

Pomagamy zabezpieczyć infrastrukturę, aplikacje biznesowe i poufne informacje. Projektujemy i wdrażamy rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego. Pomagamy wdrożyć dobre praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa w obszarze zarządzania systemami, rozwoju oprogramowania oraz użytkowania aplikacji i danych. Mamy wiedzę i doświadczenie w następujących dziedzinach: • Ochrona sieci i aplikacji

 • Szyfrowanie danych

 • Kontrola dostępu

 • Retencja i audyt

 • Ochrona informacji


Ochrona sieci Zapobiegamy zagrożeniom dla danych, systemów i użytkowników, chroniąc przed atakami infrastrukturę i kluczowe usługi sieciowe. • Wdrażamy zintegrowane systemy ochrony sieci przed zautomatyzowanymi atakami

 • Budujemy rozwiązania zapewniające wysokie bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

 • Uniemożliwiamy przejęcie zdalnej kontroli nad systemami o krytycznym znaczeniu

 • Tworzymy zabezpieczenia techniczne i proceduralne przed atakami przeciążającymi (DoS)

 • Skutecznie zapobiegamy szantażowi i wymuszeniom w związku danymi

 • Zapewniamy zdalny dostęp do systemów bez zdalnego dostępu do sieci

 • Automatyzujemy wykrywanie luk i podatności w oprogramowaniu


Szyfrowanie danych Kompleksowo zabezpieczamy dane przed skopiowaniem, kradzieżą lub nieuprawnionym wykorzystaniem. • Projektujemy i wdrażamy rozwiązania skutecznie chroniące dane osobowe i wrażliwe

 • Zabezpieczamy dane podczas przetwarzania, w spoczynku oraz na nośnikach archiwalnych

 • Zapewniamy bezpieczeństwo techniczne i proceduralne w zarządzaniu kluczami

 • Umożliwiamy skuteczną ochronę poufności korespondencji i dokumentów

 • Chronimy komunikujące się strony przed podszywaniem się oraz podsłuchem


Kontrola dostępu Skutecznie minimalizujemy ryzyko uzyskania dostępu do informacji przez osoby do tego nieuprawnione. • Wdrażamy wieloczynnikowe systemy uwierzytelniania użytkowników

 • Uzależniamy zakres uprawnień od miejsca, czasu logowania i innych czynników

 • Wprowadzamy zdrowy rozsądek i wysokie bezpieczeństwo w zarządzaniu hasłami

 • Integrujemy kontrolę dostępu do pomieszczeń z kontrolą dostępu do systemów

 • Minimalizujemy ryzyko podszywania się m.in. przez automatyczne zamykanie sesji


Retencja i audyt Gwarantujemy integralność informacji i niezaprzeczalność faktu dostępu do niej lub dokonanie w niej jakichkolwiek zmian. • Uniemożliwiamy zatajenie zmiany danych, a nawet uzyskanie dostępu do nich

 • Zapobiegamy trwałemu kasowaniu danych i dokumentów przez użytkowników

 • Umożliwiamy sprawdzenie całej historii zmian dowolnego rekordu lub dokumentu

 • Całkowicie rozdzielamy role administratora i administratora bezpieczeństwa

 • Wdrażamy narzędzia do nagrywania sesji wszystkich lub wybranych użytkowników


Ochrona informacji Chronimy poufność ważnych lub wrażliwych informacji, niezależnie od jej formatu oraz wykorzystanej metody dostępu. • Ustanawiamy uprawnienia do informacji niezależnie od uprawnień aplikacyjnych

 • Umożliwiamy scenariusze dostępu do informacji poufnych z ‘kontrasygnatą’ osoby uprawnionej

 • Wspieramy ochronę informacji, udostępniając użytkownikom narzędzia do jej klasyfikowania

 • Skutecznie zapobiegamy wyciekowi poufnych informacji drogą elektroniczną (sieć, nośniki)

 • Umożliwiamy automatyczne ukrywanie pól rekordów lub ich anonimizację