Konsulting IT


Pomagamy klientom rozwiązywać identyfikować problemy informatyczne mające bezpośredni wpływ ma sprawność biznesu i wyniki finansowe. • Projektowanie i wdrożenia infrastruktury informatycznej

 • Poprawa sprawności kluczowych procesów biznesowych

 • Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych

 • Utrzymanie ciągłości biznesu i dostępności systemów IT

 • Zarządzanie dostępem do systemów i ochrona informacji


Projektowanie i wdrożenia infrastruktury informatycznej • Dzielimy się wiedzą, pomagając klientom podejmować świadome decyzje technologiczne

 • Chronimy długofalowe interesy klientów, pomagając im wybrać optymalne architektury

 • Dbamy, by model nabycia i utrzymania rozwiązań pasował do modelu kosztowego firmy

 • Zabezpieczamy klientów przed niespodziankami zawartymi w modelach licencyjnych

 • Dobieramy technologie z perspektywy elastyczności i zmienności biznesu klienta

 • Wskazujemy modele wdrożeń optymalne z punktu widzenia celów biznesowych

 • Pomagamy klientom uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy infrastruktury


Poprawa sprawności kluczowych procesów biznesowych • Pomagamy klientom zautomatyzować procesy możliwie najmniejszym wysiłkiem

 • Umożliwiamy połączenie wielu drobnych optymalizacji w jeden duży efekt

 • Optymalizujemy procesy operacyjne usuwając z nich podejmowanie decyzji

 • Ułatwiamy życie uczestnikom procesów: jeden proces = jedna aplikacja

 • Eliminujemy z procesów operacyjnych ręczne wprowadzanie danych

 • Minimalizujemy procesy wymagają ręczne wprowadzanie danych


Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych • Pomagamy organizacjom sukcesywnie zmniejszyć liczbę systemów i aplikacji

 • Upraszczamy zarządzanie i obniżamy koszty utrzymania systemów

 • Zasadniczo zwiększamy wydajność aplikacji wielowarstwowych

 • Umożliwiamy dynamiczne skalowanie wydajności środowisk

 • Upraszczamy i przyspieszamy aktualizowanie i dystrybucję oprogramowania

 • Automatyzujemy przydzielanie zasobów serwerowych użytkownikom


Utrzymanie ciągłości biznesu i dostępności systemów IT • Znacząco zmniejszamy koszty budowy i utrzymania zapasowego centrum danych

 • Umożliwiamy zapewnienie wysokiej dostępności każdej aplikacji

 • Istotnie skracamy czas odtwarzania systemów po awariach

 • Zapewniamy łatwą migrację środowisk (i licencji) między strefami czasowymi

 • Chronimy efekty pracy w aplikacjach desktop przed awariami komputerów


Zarządzanie dostępem do systemów i ochrona informacji • Upraszczamy i zabezpieczamy procesy przydzielania pracownikom dostępu do zasobów

 • Pomagamy ograniczyć uprawnienia na poziomie oprogramowania i samej informacji

 • Umożliwiamy centralne zarządzanie hasłami i jednokrotne logowanie do systemów

 • Łatwo, ale bezpiecznie udostępniamy wybrane zasoby firmowe partnerom biznesowym

 • Tworzymy skuteczne, wieloczynnikowe systemy uwierzytelniania użytkowników

 • Projektujemy i wdrażamy rozwiązania wspierające klasyfikowanie poufności informacji