Recykling
Odbiór i utylizację sprzętu zapewniamy działając w porozumieniu ze STENA RECYKLING.

Proces utylizacji macierzy oraz serwerów odbywa się na profesjonalnym sprzęcie, zgodnie z obowiązującymi normami (DIN 32757) oraz ustawą o Ochronie Danych Osobowych i ustawą o Ochronie Informacji Niejawnych.

Nad całym procesem będzie czuwał Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych ze strony Zamawiającego, który zagwarantuje właściwy przebieg procesu, a także sprawny obieg dokumentów takich jak: protokołu odbioru i certyfikatu zniszczenia.

Stena Recycling posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem (certyfikaty ISO 14001:2004, PN-EN ISO 9001:2000 oraz PN-N 18001:2004).

Nadpisanie danych realizowane jest przynajmniej 7-mio krotnie algorytmem U.S. DoD 5220.22-M (ECE)