Sieci IP


Projektujemy, wdrażamy i zapewniamy kompleksowe wsparcie dla sieci IP dostosowane do specyfiki konkretnych usług biznesowych i potrzeb: usług głosowych i strumieni audio/wideo (telefonia IP, wideokonferencje, transmisje na żywo), sieci dystrybucji treści (CDN), utrzymanie ciągłości biznesu (klastry wysokiej dostępności, zapasowe centra przetwarzania, zdalny backup), konsolidacja usług i aplikacji, sieci dostępowe dla dostawców usług, sieci kampusowe z transportem mieszanym Ethernet/Wi-Fi, sieci rozległe IP VPN oraz z transportem mieszanym. • Pomagamy uszczegółowić założenia dla konkretnych zastosowań

 • Dostarczamy projekty techniczne i kompletne rozwiązania pod klucz

 • Doradzamy sprawdzone konfiguracje urządzeń i całych rozwiązań

 • Integrujemy platformy sieciowe wiodących producentów

 • Dostosowujemy topologie sieci do zmian w warstwie usług/aplikacji

 • Wdrażamy kompleksowe rozwiązania do zarządzania sieciami

 • Pomagamy opracować i zrealizować zmiany w planach adresacji sieci

 • Monitorujemy oraz diagnozujemy i usuwamy problemy w trybie 24/7/365

 • Zapewniamy serwis i wsparcie dla platform wiodących producentów


Telefonia IP i media strumieniowe


Projektujemy i wdrażamy rozwiązania pozwalające niezawodnie i wydajnie przesyłać wysokiej jakości dźwięk i obraz, zarówno pomiędzy kilkoma lokalizacjami, jak i w trybie rozsiewczym (multicast).

 • Wdrażamy rozwiązania telefonii IP wiodących producentów

 • Umożliwiajmy centralizację systemów komunikacyjnych

 • Obniżamy koszty połączeń na numery stacjonarne i komórkowe

 • Znacząco redukujemy wydatki na podróże służbowe

 • Budujemy stabilne środowiska pracy dla telecentrów

 • Zapewniamy infrastrukturę dla niezawodnych transmisji na żywo


Dystrybucja treści


Projektujemy i dostarczamy rozwiązania oraz usługi pozwalające w sposób pewny i kosztowo-efektywny udostępnić treści cyfrowe użytkownikom.

 • Umożliwiamy wydajną obsługę dowolnie dużej kampanii biznesowej

 • Zapewniamy realizację założonych parametrów SLA dla treści

 • Projektujemy i wdrażamy systemy sieciowe dla usług dystrybucji treści

 • Walidujemy i optymalizujemy istniejące architektury i konfiguracje CDN

 • Dostarczamy platformy cache zoptymalizowane dla różnych rodzajów treści

 • Mamy doświadczenie w wynajmie usług brzegowych na rynkach zagranicznych

 • Optymalizujemy konfiguracje i zarządzanie węzłami BGP [a la Border6]


Utrzymanie ciągłości biznesu


Projektujemy i budujemy sieci dla usług i aplikacji biznesowych o krytycznym znaczeniu dla ciągłości działania organizacji.

 • Projektujemy sieci WAN odporne na awarie pojedynczych łącz fizycznych

 • Budujemy sieci o niskich opóźnieniach na potrzeby replikacji synchronicznej

 • Zapewniamy pewną łączność dzięki wielościeżkowej replikacji danych

 • Redukujemy koszty zapewnienia ciągłości biznesu m.in. dzięki tunelowaniu wielu protokołów w ramach jednego łącza (IP, FC, Ethernet)

 • Zwielokrotniamy przepływność istniejących łącz WAN na potrzeby backupu


Konsolidacja usług i aplikacji


Dostarczamy rozwiązania zwiększające dostępność sieci i usług wspierających silnie skonsolidowane środowiska aplikacyjne.

 • Zapobiegamy awarii całych środowisk z powodu prostych awarii sieci

 • Budujemy sieci typu fabric z gwarantowaną dostępnością połączeń

 • Umożliwiamy wykorzystanie nawet 100% dostępnych portów

 • Zwiększamy wydajność aplikacji upraszczając topologie sieci

 • Dynamicznie dostosowujemy routing do topologii środowisk wirtualnych


Sieci dostępowe i kampusowe


Integrujemy udostępniamy na potrzeby aplikacji sieci IP wykorzystujące szeroką gamę technologii transportowych.

 • Projektujemy i wdrażamy efektywne kosztowo sieci szerokopasmowe

 • Budujemy sieci miejskie w technologii Carrier-Grade Ethernet

 • Redukujemy koszty węzłów POP i urządzeń CPE dzięki technologiom SDN

 • Integrujemy sieci IP z różnymi warstwami transportowymi (FR, ATM, Ethernet, LTE)

 • Budujemy spójne sieci z dostępem przewodowym i bezprzewodowym

 • Wdrażamy sieci przemysłowe odporne na uszkodzenia i silne zakłócenia

 • Projektujemy bezprzewodowe wydajnie obsługujące dużą liczbę użytkowników