Sieci optyczne


Projektujemy i budujemy pasywne sieci optyczne dla telekomunikacji, przemysłu, samorządów i deweloperów. Naszymi klientami są wiodące firmy i instytucje działające na terenie całego kraju, a nasze doświadczenie potwierdzają liczne referencje. • Budujemy światłowodowe sieci magistralne i dostępowe

 • Projektujemy sieci oparte na technologiach Ethernet i FTTx

 • Pomagamy określić wymagania funkcjonalne i techniczne dla sieci

 • Redukujemy koszty inwestycji, instalacji i utrzymania sieci światłowodowych

 • Wykonujemy projekty techniczne i dokumentację powykonawczą

 • Integrujemy nowe odcinki z sieciami już działającymi

 • Zarządzamy projektami występując jako inwestor zastępczy

 • Nadzorujemy jakość prac ziemnych i instalacyjnych

 • Zapewniamy wysoką jakość wykonawstwa i odbiory techniczne

 • Oferujemy pełną obsługę serwisową sieci, w tym rozbudowy i naprawy


Projektowanie sieci


Współpracujemy z najlepszymi projektantami sieci optycznych, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz klientów o bardzo zróżnicowanych oczekiwaniach, w tym dotyczących elastyczności użytkowej sieci, możliwości technicznych, zakresu prac.

 • Projektujemy sieci na potrzeby głosu, transmisji danych, monitoringu wideo, triple-play…

 • Występujemy w roli głównego projektanta oraz jako podwykonawca-specjalista

 • Chronimy interesy inwestora dbając o długofalową elastyczność techniczną projektów

 • Umożliwiamy wykorzystanie systemów światłowodowych różnych producentów

 • Wykorzystujemy rozwiązania ułatwiające zachowanie jakości na etapie wykonawczym

 • Projektujemy sieci z myślą o niskich kosztach budowy i utrzymania warstwy aktywnej


Przygotowanie inwestycji


Zapewniamy inwestorowi bezpieczeństwo prawne i redukujemy ryzyko projektowe, przejmując odpowiedzialność za kompleksowe przygotowanie inwestycji w sieci światłowodowe.

 • Przygotowujemy dokumentację niezbędną do uruchomienia procesu inwestycyjnego

 • Uzyskujemy pozwolenia budowlane, zezwolenia na zajęcia pasa drogi i inne zgody formalne

 • Reprezentujemy inwestora w bieżącym prowadzeniu uzgodnień terenowych

 • Organizujemy projekt inwestycyjny od strony planistycznej, operacyjnej i nadzorczej

 • Weryfikujemy uprawnienia i kwalifikacje praktyczne pracowników podwykonawców


Prace instalacyjne


Nadzorujemy zgodność robót z projektem i jakość pracy brygad wykonawczych. Organizujemy pracę w taki sposób, by minimalizować opóźnienia, a jednocześnie nie przekraczać granic ryzyka i jakości.

 • Dbamy o jakość i sprawność prowadzenia prac instalacyjnych już na etapie projektu

 • Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi wykonawcami prac ziemnych i instalacyjnych

 • Szanujemy czas inwestora wykorzystując przewierty sterowane tam, gdzie to możliwe

 • Potrafimy wdmuchiwać i bezbłędnie spawać odcinki liczące łącznie kilkaset metrów dziennie

 • Zabezpieczamy terminy i jakość wykorzystując sprawdzone urządzenia i technologie


Odbiór i uruchomienie


Reprezentujemy inwestora podczas odbiorów technicznych i zabezpieczamy jego interesy na wypadek ujawnienia się wad sieci podczas uruchamiania sieci oraz w okresie gwarancji.

 • Na bieżąco sprawdzamy tłumienność poszczególnych odcinków za pomocą reflektometrów

 • Dokumentację powykonawczą odcinków dostarczamy sukcesywnie po kolejnych odbiorach technicznych

 • Zabezpieczamy i egzekwujemy odpowiedzialność formalną i finansową podwykonawców

 • Ściśle współpracujemy z wykonawcami warstwy aktywnej w uruchomieniu i testowaniu usług


Serwis i wsparcie • Na wykonane prace instalacyjne oferujemy gwarancję oraz kompleksowe wsparcie pogwarancyjne

 • Zapewniamy okresowe przeglądy i serwis sieci światłowodowych na terenie całego kraju