Wirtualizacja


Pomagamy organizacjom wykorzystać różnorodne technologie wirtualizacyjne do osiągnięcia konkretnych korzyści operacyjnych w obszarach IT, a w konsekwencji, do poprawy efektywności biznesu. Mamy doświadczenie w następujących dziedzinach: • Konsolidacja środowisk serwerowych

 • Zwiększenie dostępności środowisk

 • Centralizacja środowisk desktop

 • Wirtualizacja pamięci masowych

 • Poprawa wydajności aplikacji


Konsolidacja środowisk serwerowych


Znacząco upraszczamy zarządzanie, obniżając jednocześnie koszty utrzymania środowisk serwoerowych.

 • Ograniczamy liczbę środowisk, licencji i powiązanych z nimi umów na wsparcie

 • Pomagamy lepiej wykorzystać, a w efekcie zmniejszyć koszty sprzętu serwerowego

 • Umożliwiamy utrzymanie tej samej funkcjonalności i wydajności mniejszym nakładem środków

 • Upraszczamy zarządzanie dzięki jednolitości środowiska oraz standaryzacji

 • Tworzymy warunki do konsolidacji pamięci masowych


Zwiększenie dostępności środowisk


Stwarzamy warunki do zapewnienia wysokiej dostępności każdej aplikacji.

 • Zapewniamy wysoką dostępność każdej aplikacji, nawet jeśli nie działa w konfiguracji klastrowej

 • Dynamicznie zwiększamy zasoby dostępne aplikacjom lub zwiększamy liczbę jej węzłów

 • Wykonujemy spójne kopii logicznych całych środowisk aplikacyjnych dowolnie często

 • Umożliwiamy odtwarzanie całych środowisk w czasie poniżej 5 minut

 • Zapewniamy odtworzenie lokalne lub zdalne, na praktycznie dowolnym sprzęcie

 • Redukujemy koszty ośrodka zapasowego dzięki możliwości odtworzenia na „słabszym” sprzęcie


Centralizacja środowisk desktop


Ujednolicamy i centralizujemy środowiska desktop, zwiększając ich użyteczność, bezpieczeństwo i niezawodność.

 • Udostępniamy użytkownikom środowiska desktop wszędzie, na dowolnym urządzeniu

 • Upraszczamy zarządzanie konfiguracją systemu, aplikacji i zabezpieczeń

 • Obniżamy koszty i skracamy czas potrzebny na aktualizacje i dystrybucję oprogramowania

 • Redukujemy czas i koszty diagnozowania i usuwania problemów przez zespół wsparcia

 • Ułatwiamy zarządzanie dostępem do ograniczonej puli licencji aplikacji specjalistycznych

 • Zapobiegamy utracie danych i redukcji produktywności na skutek awarii komputerów

 • Wydłużamy cykl życia komputerów/terminali do 6 i więcej lat


Wirtualizacja pamięci masowych


Wirtualizujemy środowiska pamięci masowych, upraszczając zarządzanie i redukując ryzyko operacyjne związane z migracją danych.

 • Za pomocą jednej macierzy do zarządzamy danymi wielu starszych systemów dyskowych

 • Eliminujemy pośpiech, czyli dodatkowe koszty i potencjalne błędy podczas migracji danych

 • Ułatwiamy zachowanie struktury logicznej danych przy uporządkowaniu ich układu fizycznego

 • Unikamy rekonfiguracji aplikacji w związku z migracją danych między macierzami

 • Poprawiamy zarządzanie dostępnymi zasobami i obniżamy koszty zarządzania danymi


Poprawa wydajności aplikacji


Umożliwiamy znaczące zwiększenie wydajności aplikacji dzięki zbliżeniu do siebie warstw działających na odrębnych serwerach fizycznych.

 • Zwiększamy wydajność złożonych aplikacji dzięki komunikacji w ramach serwera

 • Dodatkowo eliminujemy opóźnienia przez optymalizację topologii sieci (SDN)

 • Wydajność poprawiamy dzięki wirtualnym pamięciom masowym (np. VNX)

 • Dzięki dostępności dużej ilości pamięci RAM utrzymujemy wysoką wydajność aplikacji w okresach nasilonego przetwarzania oraz dużej liczby użytkowników