+48 42 209 3654 biuro@maxia.pl
Zaznacz stronę

Autonomiczne roboty mobilne

To urządzenie, które nie wymaga zewnętrznej infrastruktury do nawigowania. Bezkolizyjnie się porusza po zleconej trasie, bez obecności operatora.

Robot mobilny, to urządzenie zdolne, które zmienia swoją lokalizacje w przestrzeni, służy do wykonywania takich zadań jak:

  • przemieszczanie się
  • pływanie czy
  • latanie

Roboty autonomiczne,  to tzw. roboty mobilne, których nie ograniczają przewody sterujące bądź zasilające, jedyną bariera jaka może się pojawić, to ściany i inne elementy przestrzeni, w której porusza się robot, np. przemieszczając się po hali produkcyjnej.

Jeżdżące roboty mobilne możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • nieautonomiczne wózki AGV (ang. Automated Guided Vehicles)
  • autonomiczne – (roboty AMR (ang. Autonomous Mobile Robots)

Roboty mobilne autonomiczne są szybkie i łatwe do wdrożenia.

Dlaczego?

Dzięki wbudowanym kamerom i sensorom, roboty rozpoznają przeszkody i efektywnie na nie reagują, unikając ich lub ulepszając trasę przejazdu.

Jak to działa?

Należy takiemu wózkowi wgrać trasę całej przestrzeni, po której ma się poruszać, a on dzięki wielu czujnikom bez problemu będzie bezpiecznie przemieszczał się, omijając ludzi i przeszkody, wdrażając swoją ścieżkę do napotkanych warunków.

Pierwszą czynnością, którą trzeba zrobić, aby robot mógł jeździć autonomicznie jest stworzenie mapy. Dokonuje się tego poprzez uruchomienie dedykowanego mechanizmu do mapowania na robocie i jedyne, co użytkownik musi zrobić, to sterować robotem manualnie – wirtualnym joystickiem np. za pomocą telefonu. W czasie przejazdu skanery laserowe wykrywają ściany, maszyny, urządzenia i w ten sposób powstaje mapa dla robota.

Jest możliwość zmiany mapy, należy doposażyć ją w dodatkową strefę np. dźwiękową czy ograniczającą prędkość i w sprawny sposób dodać robotowi nowe zadania. Roboty AMR są gotowe do rozpoczęcia pracy już w ciągu kilku godzin od wyjęcia ich z pudełka.

 

Autonomiczne roboty mobilne współpracujące z przenośnikiem rolkowym

Transport w zakładach produkcyjnych realizowany jest za pomocą przenośników taśmowych lub rolkowych. Przenośniki te zajmują dużo miejsca i bardzo trudno jest zmienić ich ustawienie, gdyby zaistniała taka potrzeba w przyszłości. 

Istnieją możliwości automatyzacji z wykorzystaniem robotów AMR, robot daje możliwość zainstalowania przenośnika rolkowego, który jest podłączony do zasilania robota i sterowany z jego poziomu. 

Jak to działa?

Robot z takim modułem podjeżdża do linii produkcyjnej, na końcu której jest zainstalowany przenośnik rolkowy. Wykrywając marker- specjalne wgłębienie na wysokości skanera, robot z dokładnością do 1-10 mm dopasowuje się do takiego stacjonarnego przenośnika rolkowego. Po dopasowaniu czujnik sygnalizuje robotowi, że jest gotowy do uruchomienia rolek zarówno na robocie, jak i na stacjonarnym przenośniku i detal, np. pudełko (mniejsze lub dużo większych gabarytów), zostaje osadzone na robocie. Robot AMR przewozi detal w inne miejsce na zakładzie, które może być oddalone nawet o kilkaset metrów, przekazując detal na inny przenośnik rolkowy we wskazane miejsce.

  •  

Autonomiczny robot mobilny z hakiem do przewożenia ładunków

Taki robot wyposażony jest w specjalny hak, który dzięki zainstalowanej kamerze 3D automatycznie wykrywa czekający w określonym miejscu wózek, doczepia go na ten hak, dostarcza go w odpowiednie miejsce i odczepia. Autonomiczny robot mobilny porusza się po wcześniej zmapowanym terenie, omijając przeszkody oraz przechodzących ludzi. W celu bezpieczeństwa robot posiada pełną kontrolę nad ciągniętym wózkiem; optymalizując swój ruch tak, aby wózek nie zahaczył o nic po drodze.  Niektóre roboty mobilne dają możliwość przewożenia ciężkich ładunków – nawet do 500 kg, to dedykowana maszyna dla hal magazynowych oraz zakładów produkcyjnych.

Autonomiczne roboty mobilne do transportu palet

Roboty AMR dają możliwość transportu palet na terenie zakładu produkcyjnego oraz hali magazynowej, aby tego dokonać robot wjeżdża pod paletę, podnosi ją i przewozi do ustalonego miejsca. Przy użyciu skanerów laserowych robot lokalizuje specjalny podest (stacja zdawczo-odbiorcza), na którym jest paleta, dokuje się do niego i pobiera paletę za pomocą windy zainstalowanej na robocie. Następnie robot wycofuje się z podniesioną paletą z podestu, a gdy już jest poza podestem, opuszcza paletę na robota i dokonuje transportu na wskazane miejsce na mapie, gdzie również znajduje się stacja zdawczo-odbiorcza.

Przy pomocy zainstalowanej kamery 3D, podczas odstawiania palety robot sprawdza czy podest jest pusty. Jeśli podest jest zajęty, to można zaprogramować robota tak, aby czekał, aż stacja zdawcza będzie pusta lub jechał do innej stacji. Gdy robot rozpozna pustą stację, to podniesie paletę uruchamiając windę i zadokuje się do stacji, a następnie opuści paletę i wycofa się.

Wózek AGV

Wózki AGV wymagają zaprogramowania ustalonej trasy i kolejności sterowania. Maszyna może poruszać się sama wioząc na sobie komponenty lub może ciągnąć za sobą kilka wózków, połączonych hakiem, na których przewożone są inne towary. Samojezdne wózki AGV posiadają skanery laserowe, które umieszczone są z przodu robota.

Należy wiedzieć, iż wózki AGV wymagają wydzielenia specjalnych tras przy użyciu pasków magnetycznych w podłodze. Podczas napotkania przeszkody na zaplanowanej wcześniej trasie, zatrzymują się i nie są w stanie jej ominąć, czekają do czasu usunięcia bariery. Kosztownym i czasochłonnym zadaniem jest poprawienie ich trasy ruchu.