+48 42 209 3654 biuro@maxia.pl

MovStat

To system analizujący ​anonimowe dane o ruchu i zachowaniu osób, odwiedzających monitorowany sklep. Dzięki dostarczanym przez MovStat informacjom m.in.:

 • sprawdzisz wpływ ekspozycji na liczbę odwiedzin w sklepie,
 • sprawdzisz efektywność materiałów reklamowych, na podstawie informacji o liczbie klientów, którzy odwiedzili dany sklep,
 • poznasz ścieżki i zachowania zakupowe swoich klientów, dzięki czemu osiągniesz doskonały customer experience.

 

Najważniejsze funkcjonalności systemu MovStat:

 

  • Liczba osób przechodzących przed wejściem, czyli tzw. traffic przed daną placówką̨. Liczba osób wchodzących do placówki,
  • Konwersja wejść – stosunek liczby osób, które zdecydowały się̨ na zakup w danej placówce do ogólnej liczby odwiedzających (wymagane dane transakcyjne od klienta),
  • Bounce rate – liczba osób, która weszła do placówki i od razu ją opuściła. / Przykład: optymalizacja zatrudnienia do specyfiki natężenia ruchu w danych godzinach, badanie atrakcyjności ekspozycji przy wejściu,
  • Liczba osób przechodząca przez daną aleję sklepową,
  • Średni czas przebywania w danej strefie,
  • Liczba osób odwiedzających daną̨ strefę,
  • Kierunek przejścia klientów od momentu wejścia do placówki,
  • Kierunki poruszania się Klientów pomiędzy strefami (statystyczne przemieszczanie się między rożnymi strefami w placówce),
  • Liczba osób czekająca aktualnie w kolejce,
  • Średni czas obsługi przez danego pracownika,
  • Czas spędzony przez pracowników na różnych zadaniach w ramach pracy za ladą.

Pomiar indywidualnej aktywności sprzedażowej pracowników:

 

 • średni czas spędzony przez pracownika w danej strefie placówki,
 • liczba kontaktów z klientami (tzw. asyst sprzedażowych),
 • średni czas spędzony z klientem w danej strefie.

Sklep przyszłości

MovStat to partner Microsoftu w Store of the Future.

Dostarcza informacje o liczbie osób wchodzących do sklepu, średni czas spędzony przez nich na miejscu czy przejścia klientów pomiędzy sklepowi strefami.